Profesjonalizmem i rzetelnością ugruntowaliśmy naszą wiodącą pozycję.

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII SANITARNEJ PIOTROWSKI

Generalny wykonawca instalacji sanitarnych oferujący kompleksowe usługi projektowe, realizacyjne oraz serwisowe.

Jako firma wiarygodna i uczciwa gwarantuje wykonanie kompletnego cyklu wykonawczego obiektów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej w kluczowych specjalizacjach.

instalacje grzewcze

dostarczają ciepło do pomieszczeń oraz gwarantują ciepłą wodę niezależnie od pory dnia czy pory roku. Przygotowane do nieprzerwanej, wieloletniej pracy, bez ryzyka spadku wydajności.

instalacje elektryczne

część sieci niskiego napięcia, która stanowi układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym. System dzieli się na obwody doprowadzające prąd do grup gniazd wtyczkowych, punktów oświetleniowych oraz do pojedynczych urządzeń, wymagających oddzielnego zasilania. Poprawne przeprowadzenie instalacji elektrycznej gwarantuje nieprzerwane funkcjonowanie obiektu i wszystkich jego systemów.

Instalacje wodno-kanalizacyjne

to zespół powiązanych ze sobą komponentów służących do zaopatrywania w wodę oraz gromadzenia i odprowadzania ścieków. Fachowe poprowadzenie rur oraz i dobór odpowiednich materiałów i urządzeń gwarantują sprawną i bezawaryjną pracę instalacji.

automatyka

Mianem automatyki określa się sieć urządzeń, które odpowiadają za sterowania różnego typu instalacjami znajdującymi się w budynku oraz jego otoczeniu. Chodzi m.in. o łatwy nadzór nad pracą poszczególnych instalacji, kontrolę dostępu do obiektu, automatyczne sterowanie linią produkcji oraz wykrywanie ewentualnych błędów.

wentylacja

to system kanałów pozwalających na proces usuwania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń i dostarczanie w jego miejsce świeżego. Sprawna i efektywna wentylacja to kluczowe kryteria dla każdego rodzaju budynków. Odpowiednia wymiana powietrza jest niezbędna do oddychania oraz do bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze. Utrzymane muszą być odpowiednie parametry powietrza w pomieszczeniach tak, aby spełniało ono ustanowione normy higieniczne oraz wymagania techniczne.

instalacje gazowe

stanowią układ przewodów prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z kompletnym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia. Przez wzgląd na łatwopalność i wybuchowość systemy gazowe muszą posiadać odpowiednią szczelność i być dokładnie zweryfikowane z uwagi na zagrożenia związane z ciśnieniem panującym wewnątrz.